آزمون‌های روان‌شناختی
 
آزمون‌های روان‌شناختی به دلیل حمایت، کمک و درک جامع از انسان‌ها بکار برده می‌شود. متخصص باید به وسیله آزمون به سوی دیگر نمره‌ها و نیمرخ‌ها گام بگذارد و از روی اشتیاق و علاقه، شخص را مورد مطالعه قرار دهد.  همچنین باید جنبه انسانی در اجرای آزمون‌ها رعایت گردد. به وسیله این ابزار می‌توان صفت مورد نظر افراد را مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار داد.

 مهم آن است که افراد، وقتی به صورت دقیق مورد مطالعه قرار می‌گیرند که متخصص بتواند ابزار (آزمون) معتبر و مناسبی را در اختیار فرد قرار دهد و آن را به اجرا بگذارد، سپس با مهارت و تجربه لازم در این زمینه بتواند تفسیر درستی از آن به مراجع خود ارائه دهد.

به وسیله آزمون‌ها می‌توان میزان هوش، حافظه، نوع شخصیت،اختلال‌های(بیماری) شخصیت، خواسته‌ها و تمایلات اشخاص، میزان افسردگی و اضطراب، آسیب‌های مغزی و تشخیص محل آسیب‌ها در مغز،وضعیت هیجانی و سطح سازگاری افراد و . . . را سنجید.