معرفی کتاب
     
 

نام کتاب: کودکان دانشمندان کوچک (روشهای فرزندپروری مؤثر در یادگیری موفقیت آمیز کودکان)

نویسندگان: بیل‌لوکاس و الیستراسمیت

مترجم: دکتر پریسا خسروتاش

   
 

نام کتاب: جدیدترین بازی‌های کودکان زیر 3 سال

نویسنده: آنیتا هوگز

مترجم: دکتر پریسا خسروتاش